Search This Blog

Bear Jokes #1

Q: Anong Tawag sa grupo ng mga Bear?
A: eh di Bearkada

Q: Anong Tawag sa mas malaking grupo ng mga Bear?
A: eh di Bearangay

Q: Anong Tawag sa flexible na mga Bear?
A: eh di Rubbear

Q: Anong Tawag sa lumulutang na Bear?
A: eh di Bearko

Q: Anong Tawag sa iniinom ng mga Bear?
A: eh di Rootbear

Q: Anong Tawag sa favorite part ng mga Bear?
A: eh di Beard

Q: Ano ang Tawag sa shop ng mga Bear?
A: eh di Bearbershop

Q: Ano ang Tawag sa trabaho ng mga Bear?
A: eh di Bearbero

Q: Ano ang Tawag sa donut flavor ng mga Bear?
A: eh di Bearvarian (bavarian)

Q: Ano ang Tawag sa nakahubad na Bear?
A: eh di BEAR-naked

Q: Sinong Bear ang singer at sikat?
A: eh di si Justin Bei-Bear

Q: Bakit namatay ang Bear?
A: kasi na-BEARil

Q: Pano magiging Licensed Bearbero ang Bear?
A: eh di kailangan makapasa siya sa BEAR-Exam (Bar-Exam)

Q: Anong Bear ang matagal mamatay?
A: eh di For-e-Bear

Q: Anong Bear ang masarap sa pulutan?
A: eh di Bear na Bear

Q: Anong Bear ang basketball team?
A: eh di Den-Bear Nuggets

Q: Sinong Bear ang naging presidente?
A: eh di si Bear-rack Obama

Q: Ano ang tawag sa Bear na walang tsinelas?
A: eh di Bear-foot (Barefoot)

Q: Ano ang favorite color ng Bear?
A: eh di Bear-de

Q: Anong Bear ang hindi mo na kaya?
A: eh di UnBEARable

2 comments:

Anonymous said...

UKININAM!!

Anonymous said...

Hahahaha��

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...